Filterolja Sportluftfilter. Tillverkarens produktnr: 101.0

Filterolja Sportluftfilter

Pris per styck:

124:-

Add to cart Lägg i kundvagn
30 år i branschen
Snabba leveranser
Säkra betalningar
Utför montering
Produktinfo
I lager (Leveranstid: 1-2 arbetsdagar)

200ml filter olja Blå

Filterolja för användning efter rengöring av sportluftfilter.

Förvaras oåtkomligt för barn.Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning Förbjuden. Undvik inandning av ånga/dimma. Sörj för god ventilation. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50C Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Explosiva ångor kan bildas vid otillräcklig ventilation. Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall


pdfSäkerhetsdatablad

Det är viktigt att man följer skötselanvisningarna:
Skötselanvisningar och manualer för Sportluftfilter / Opti-Flow.
Det skall tvättas och oljas in minst var 1000-1500 mil, beroende på årstid och typ av vägar.

Artikelnummer: 4690101

Tillverkarens produktnr: 101.0

Stäng
Stäng