Stäng
Logga in
Logga in
Ny kund webbshop?
Glömt lösenordet?
Rengöringskit. Tillverkarens produktnr: 111.0

Rengöringskit

Pris per set:

243:-

Add to cart Lägg i kundvagn
30 år i branschen
Snabba leveranser
Säkra betalningar
Utför montering
Produktinfo
I lager (Leveranstid: 1-2 arbetsdagar)

200ml filterolja Blå
Filterolja för användning efter rengöring av sportluftfilter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning Förbjuden. Undvik inandning av ånga/dimma. Sörj för god ventilation. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50C Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Explosiva ångor kan bildas vid otillräcklig ventilation. Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

500ml rengöringsmedel (räcker till ca. 3 tvättar)
Förvaras oåtkomligt för barn. Vid förtäring kontakta
genast läkare.Innehåller: anjoniska tensider <5%.

JR Rengöringsmedel för effektiv avfettning och rengöring av luftfilter med filtermaterial av bomullsfibrer tex JR filter. Efter rengöring och torkning sprutas filtret med ett tunt lager JR filterolja. JR filterolja är blå och återger filtret dess ursprungliga färg.
pdfSäkerhetsdatablad pdfSäkerhetsdatablad

Det är viktigt att man följer skötselanvisningarna:
Skötselanvisningar och manualer för Sportluftfilter / Opti-Flow.
Det skall tvättas och oljas in minst var 1000-1500 mil, beroende på årstid och typ av vägar.

Artikelnummer: 4690111

Tillverkarens produktnr: 111.0

Stäng
Stäng