Stäng
Logga in
Logga in
Ny kund webbshop?
Glömt lösenordet?

Maskingaranti

Tack vare vår långa erfarenhet av utveckling av bilar och motoroptimering har BSR, till skillnad mot de flesta av våra konkurrenter, möjlighet att erbjuda maskingaranti. Vår kunskap ska vara din trygghet när du väljer att köpa ett trim från BSR. Därför genomför våra erfarna utvecklingstekniker minutiösa tester som kvalitetssäkrar de produkter vi utvecklar. Det garanterar att din bil inte tar någon skada och därför har vi möjlighet att erbjuda maskingaranti. 


Aktivering krävs

Observera att du själv måste aktivera maskingarantin för att den ska vara giltig. Du aktiverar den genom att logga in på dina BSR-sidor med ditt BSR användarnamn och lösenord. Där kan du godkänna försäkringsvillkoren och intyga att din bil uppfyller dessa. Maskingarantin måste aktiveras senast 3 veckor efter köptillfället.

Täcker skador på drivlinan
Maskingarantin täcker eventuell maskinskada på drivlinan, såsom motor och transmission, i bilar som chiptrimmats/uppgraderats med produkter från BSR. För att garantin ska vara giltig måste bilen uppfylla villkoren (se nedan). Här är några huvudpunkter: 1) Bilen får maximalt vara 4 år. 2) Bilen får maximalt ha gått 12.000 mil. 3) Bilen ska vara i god kondition. 4) Service måste vara utförd enligt servicebok. 5) Motoroljan ska bytas minst var 1 500:e mil eller var 12:e månad. 6) Bilens grundpris får maximalt vara 1 000 000 kr för personbil och 1 500 000 för husbil, exklusive landsunika avgifter.

Allmänna villkor
  FÖRUTSÄTTNINGAR
 • Garantin gäller endast när chiptrimning/uppgradering sker vid köp av BSR eller hos någon av BSR godkända återförsäljare.
 • Garantin gäller i 12 månader från det datum bilen chiptrimmats. Garantin kan därefter förlängas i ytterligare två 12-månaders perioder. Maximal garantitid är således 3 år.
 • Bilen kan maximalt vara 4 år från första inregistreringsdatum. (Se ”Garantin upphör” nedan).
 • Bilen ska vara i god kondition.
 • Garantin gäller enbart för bilar och husbilar registrerade i Europa.
 • Garantin kan tecknas för bilar med ett grundpris om maximalt 1 000 000 kr exklusive eventuella landsunika avgifter.
 • Garantin kan tecknas för husbilar med ett grundpris om maximalt 1 500 000 kr exklusive eventuella landsunika avgifter.
 • Plombering av komponenter kan utföras i samband med att Garantin tecknas.
 • Service måste vara utförd enligt servicebok från det att bilen registrerats och under hela garantitiden av märkesverkstad eller BSR godkänd verkstad med godkända stämplar.
 • Motorolja ska bytas minst var 1 500:e mil/12 mån.
 • Garantin gäller vid BSR trimning "uppgradering". Garantin gäller även vid komplettering av luftfilter och avgassystem levererade av BSR.
 • Garantin gäller för maskinskada som inte kan ersättas genom bilfabrikantens garanti eller enligt normala villkor för maskinskada i den ordinarie motorfordonsförsäkringen. Ev. vägran av ersättning från bilfabrikant eller bilens försäkringsbolag skall vara skriftlig.
 • Garantin omfattar även bärgning då egendomsskadan är ersättningsbar från garantin.

  UNDANTAG FRÅN GARANTIN
 • Garantin gäller ej för bilar som tidigare modifierats/ trimmats/ uppgraderats.
 • Garantin gäller ej för normala slitagedelar som t.ex. koppling
 • Garantin gäller ej vid fabrikationsfel.
 • Garantin gäller ej om utbyte av chip eller andra modifieringar utförs av annan än BSR eller deras återförsäljare inom garantitiden.
 • Garantin gäller ej om andra trimningar görs ex. byte kamaxel, turbo etc.
 • Garantin gäller ej vid körning som kan anses vara onormal eller vid handhavande som kan anses vara bristfälligt. Ej heller vid körning som kan jämföras med tävlingskörning.
 • Garantin gäller ej vid stöld, stöldförsök, olovlig körning.
 • Garantin gäller ej vid skador på grund av brand.
 • Kostnader för felsökning ersätts ej.

  GARANTIN UPPHÖR
 • Garantin upphör 1 år efter ”datum för trimning/uppgradering” eller 4 år från första inregistreringsdag eller vid mätarställning 12 000 mil (även om 1 år ej förflutet efter uppgradering).
 • Garantin upphör om service ej utförs enligt servicebok.
 • Garantin är kopplad till företag/privatperson som köper BSR:s produkter. Om ägarbyte sker av fordon gäller garantin således ej för ny ägare.

  ÅTGÄRDER VID SKADA
 • För skador som är relaterade till bilfabrikantens fel på material eller i konstruktion skall ersättningsanspråk i första hand riktas mot respektive bilfabrikant eller dess återförsäljare.
 • Vid åberopande av BSR Maskingaranti måste kontakt FÖRST tagas med BSR eller deras återförsäljare innan åtgärd får påbörjas. Kostnader för reparation som utförts utan vårt SKRIFTLIGA medgivande ersättes ej.
 • Självrisk vid eventuell skada är 2500:-
 • Garantibevis tillsammans med kvittens på Maskingarantin skall uppvisas vid skadeanmälan.


Första året är alltså helt gratis, och om du vill kan du förlänga garantin i ytterligare 1 år till en kostnad av 595kr/år. Garantin utlöper då bilen har gått 12.000 mil eller när bilen är 4 år gammal.
Stäng
Stäng