Stäng
Logga in
Logga in
Ny kund webbshop?
Glömt lösenordet?

Etanolkonvertering

Etanolkonvertera bilen med PPC3 Tuning System

BSRs etanolkonvertering är ett snabbt och enkelt sätt att gå över till ett mer miljövänligt alternativ. Fördelarna är många.

 • Minska koldioxid- och kväveoxidutsläppen.
 • Möjlighet att sänka drivmedelskostnaden.
 • Välj själv om du vill tanka etanol (E85) eller bensin. Mjukvaran anpassar bilen till den blandningen du har i tanken
 • Endast mjukvara, inga fysiska ingrepp.
 • Snabb installation som görs enkelt på egen hand.
 • Högre motoreffekt (hästkrafter & vridmoment).
Volvo V40 T2 som körs på etanol

Så går det till om du vill köra på etanol

Etanolkonverteringen består av en egenutvecklad programvara som laddas in i bilen med BSRs handhållna dataenhet (PPC3) via bilens diagnosuttag. Beställer och genomför programmeringen gör du enkelt på egen hand. Inga tekniska förkunskaper krävs. Gör såhär:

 • Välj din bil i bilväljaren på hemsidan i kategorin för motoroptimeringar här
 • Klicka på fliken Steg E85 inne på rätt trim.
 • Lägg den i kundvagnen och genomför köpet.
 • Efter 2-3 dagar anländer den förprogrammerade PPC-enheten till dig.
 • Följ instruktionerna i manualen och i displayen.
 • Efter några få knapptryck är nu bilen redo att köras på etanol.

BSR - Världsledande på etanolkonvertering

BSRs engagemang inom etanolkonvertering började tidigt och ledde snabbt till att vi blev världsledande på området där vi även hade uppgiften att agera som regeringens remissinstans. Nu är dock mycket förändrat. När etanolpriset gick upp och förmånerna samt möjligheterna att få bilen miljöklassad försvann så förändrades mycket.

Historia

BSR var ensam om att kunna erbjuda typgodkända konverteringssatser för Etanol (E85) som uppfyllde dåvarande svensk lagstiftning. Våra typgodkända konverteringssatser gav en unik möjlighet att få sin bil miljöklassad genom att registreringsbesiktiga den hos bilprovningen. När det var gjort erhölls en rad miljöbilsförmåner.

Tanka bilen med E85 eller bensin

Fördelar med etanolkonvertering

 • Ökad prestanda och körglädje med E85.
 • Välj själv om du vill tanka E85 eller bensin. Mjukvaran anpassar bilen till den blandningen du har i tanken. Ekonomiskt fördelaktigt med etanol när E85-priset är 25% lägre än bensinpriset (maj 2019).
 • BSR övertog avgasgarantin enligt dåvarande gällande lagstiftning.
 • Bilens ordinarie maskinskadeförsäkring gällde hos flera försäkringsbolag.
 • BSR´s flexifuel-mjukvara installerades enkelt med PPC-tekniken utan att det behöves fackkunskaper.
 • Fossila utsläpp av koldioxid (Co2) och kolmonoxid (CO) minskades med ca 70%.
 • Halverade utsläpp av farliga kolväten (HC) och försurande kväveoxider (NOx).

Övriga konverteringssatser

Förutom de typgodkända konverteringarna, erbjuder BSR även vanliga E85-konverteringar till många andra bilmodeller. Med dessa konverteringar kan man köra på valfri blandning av E85 och bensin samtidigt som de ger en rejäl ökning av prestanda och körglädje.

Arbetet bakom de typgodkända satserna

BSR var det enda företaget i Sverige som kunde erbjuda typgodkända konverteringssatser som uppfyllde det nationella regelverket som trädde i kraft 1 Juli 2008. Det var tack vare ett långvarigt och envist engagemang med en mängd olika etanolprojekt (ända sedan 1997) som möjliggjorde detta.

Milstolpar inom miljöområdet

Startskottet skedde när BSR etanolkonverterade en Volvo 940 som kördes av dåvarande miljöchefen för Växjö kommun, Malte Sandberg. Projektet fick stor uppmärksamhet i pressen och människor började få upp ögonen för möjligheten att köra på alternativa bränslen. Efter det att även fd statsminister Göran Persson (S) hade provkört bilen startade en debatt om huruvida det var lagligt eller ej att konvertera till ett miljöbränsle. Det blev en lång och segdragen utredning gällande lagstiftningar kring möjligheterna att efterkonvertera till alternativa bränslen. Under denna tid var BSR remissinstans för konverteringslagstiftningen och Vägverkets/Transportstyrelsens utredning. Allt detta arbete resulterade i en ändrad lagstiftning och att BSR kunde erbjuda kunder en etanolkonvertering som var typgodkänd och uppfyllde den då gällande lagstiftningen. Under tiden som ovanstående arbete med regelverk och lagstiftning skedde genomförde BSR en rad andra parallella etanolprojekt:

 • 2003: BSR utvecklar världens första etanoldrivna WRC rallybil - en Saab 9-3 med 300hk som kördes av Robin Sandberg. Robin var överlägsen och vann Supercupen 2005. Efterhand började i stort sett hela den svenska rallyeliten att köra på E85. BSR utvecklade även världens första E95-drivna dieselbil. Projektet genomfördes i samarbete med SEKAB som producerar bioetanol och EU-projektet BEST (Bioethanol for Sustainable Transport). Syftet var att visa möjligheten att köra med låg bränsleförbrukning, hög prestanda och minimala avgasutsläpp.
 • 2012 inledde BSR ett samarbete med tankkedjan St1, där BSR etanolkonverterade en Toyota Prius hybridbil. Syftet var att visa de positiva effekterna etanol ger på en redan miljövänlig bil.
 • Tack vare det engagemang BSR har visat i miljöfrågor under åren så har vi erhållit en mängd utmärkelser: ”Clean Tech företag” (Dagens Miljö), ”Årets företagare 2007” (Växjö Kommun), Svenska Bilsportförbundets Miljöpris 2008 och ”Grönt föredöme” (Gröna Bilister 2008).

Höga krav för att bli godkänd

Bakom varje typgodkänd konverteringssats låg ett långt utvecklingsarbete och ett omfattande testförfarande. Regelverket kring detta ställde stora krav både på konverteringsprodukten och det ansvariga konverteringsföretaget. Enligt lagkraven skulle bl.a. följande moment genomföras:

 • Emissionstester (avgasutsläpp) genomfördes efter en testmetod som kallas NEDC (New European Driving Cycle) samt tomgångsprov och förhöjt tomgångsprov.
 • Konverteringen skulle uppfylla samma kravnivåer som gällde när bilen var ny och då både på bensin och E85 - om bilen har en flexifuel konvertering. De reglerade emissionerna är CO (kolmonoxid), HC (kolväten) samt NOx (kväveoxider).
 • OBD kontroll – Diagnos skulle fungera även med konverteringen.
 • Effekttest - Regelverket tillät enbart en förhöjd toppeffekt med 5 %.
 • Intyg mot hållbarhet - Konverteraren skulle intyga att bilens komponenter tålde E85.
 • Insyning av kvalitet och produktion – BSR genomgick denna kontroll och fick godkännande som konverteringsföretag.
 • Produktionskontroll - För varje typgodkänd sats skulle konverteraren genomföra uppföljningstester.
Stäng
Stäng