E85-konverteringBSR är ensam om att kunna erbjuda typgodkända konverteringssatser för Etanol (E85) som uppfyller svensk lagstiftning. Våra typgodkända konverteringssatser ger dig en unik möjlighet att få din bil miljöklassad genom att registreringsbesiktiga den hos bilprovningen. När du har gjort det erhåller du en rad miljöbilsförmåner.

Fördelar med etanol

 • Ökad prestanda och körglädje med E85.

 • Valfriheten att tanka E85 eller bensin. Ekonomiskt fördelaktigt med etanol när E85-priset är 25% lägre än bensinpriset (maj 2019).

 • BSR övertar avgasgarantin enligt gällande lagstiftning.

 • Bilens ordinarie maskinskadeförsäkring gäller hos flera försäkringsbolag.

 • BSR´s flexifuel-mjukvara installeras enkelt med PPC-tekniken utan att du behöver fackkunskaper.

 • Fossila utsläpp av koldioxid (Co2) och kolmonoxid (CO) minskas med ca 70%.

 • Halverade utsläpp av farliga kolväten (HC) och försurande kväveoxider (NOx).

Övriga konverteringssatser
Förutom de typgodkända konverteringssatserna som nämns ovan, så erbjuder BSR även vanliga E85-konverteringar till många andra bilmodeller. Med dessa konverteringar kan du köra på valfri blandning av E85 och bensin samtidigt som de ger en rejäl ökning av prestandan och körglädjen i din bil. Sök bland våra trimsatser för att hitta en produkt till din bil!

Arbetet bakom de typgodkända satserna
BSR är det enda företaget i Sverige som kan erbjuda typgodkända konverteringssatser som uppfyller det nya nationella regelverket som trädde i kraft 1 Juli 2008. Det är endast tack vare vårt långvariga och envisa engagemang som vi har lyckats uppnå där här målet. Vi har drivit en mängd olika etanolprojekt ända sedan 1997.

Milstolpar inom miljöområdet
Startskottet skedde när BSR etanolkonverterade en Volvo 940 som kördes av dåvarande miljöchefen för Växjö kommun Malte Sandberg. Projektet fick stor uppmärksamhet i pressen, och människor började få upp ögonen för möjligheten att köra på alternativa bränslen. Efter det att fd statsminister Göran Persson (S) hade provkört bilen så startade en debatt om huruvida det var lagligt eller ej att konvertera till ett miljöbränsle. Det blev en lång och segdragen utredning gällande lagstiftningar kring möjligheterna att efterkonvertera till alternativa bränslen. Under denna tid var BSR remissinstans för konverteringslagstiftningen och Vägverkets/Transportstyrelsens utredning. Allt detta arbete har nu resulterat i en ändrad lagstiftning och att BSR kan erbjuda kunder en etanolkonvertering som är typgodkänd och uppfyller gällande lagstiftning.

Under tiden som ovanstående arbete med regelverk och lagstiftning skedde, så genomförde BSR en rad andra parallella etanolprojekt.

 • 2003: BSR utvecklar världens första etanoldrivna WRC rallybil, en Saab 9-3 med 300hk som kördes av Robin Sandbeg. Robin var överlägsen och vann Supercupen 2005. Efterhand började i stort sett hela den svenska rallyeliten att köra på E85. BSR utvecklade även världens första E95-drivna dieselbil. Projektet genomfördes i samarbete med SEKAB som producerar bioetanol och EU-projektet BEST (Bioethanol for Sustainable Transport). Syftet var att visa möjligheten att köra med låg bränsleförbrukning, höga prestanda och minimala avgasutsläpp.

 • 2012 inledde BSR ett samarbete med tankkedjan St1, där BSR etanolkonverterade en Toyota Prius samt installerade en laddningsfunktion för att kunna ladda bilen när den är parkerad. Syftet med samarbetet var att påvisa fördelarna med St1:s etiskt framställda etanol, samt att visa de positiva effekterna det ger på en redan miljövänlig bil.

 • Tack vare det engagemang BSR har visat i miljöfrågor under åren så har vi erhållit en mängd utmärkelser: ”Clean Tech företag” (Dagens Miljö), ”Årets företagare 2007” (Växjö Kommun), Svenska Bilsportförbundets Miljöpris 2008 och ”Grönt föredöme” (Gröna Bilister 2008).

Höga krav för att bli godkänd
Bakom varje typgodkänd konverteringssats ligger ett långt utvecklingsarbete och ett omfattande testförfarande. Regelverket kring detta ställer stora krav både på konverteringsprodukten och det ansvariga konverteringsföretaget. Enligt lagkraven ska bl.a. följande moment genomföras:

 • Emissionstester (avgasutsläpp) genomföres efter en testmetod som kallas NEDC (New European Driving Cycle) samt tomgångsprov och förhöjt tomgångsprov.

 • Konverteringen skall uppfylla samma kravnivåer som gällde när bilen var ny och då både på bensin och E85 - om bilen har en flexifuel konvertering. De reglerade emissionerna är CO (kolmonoxid), HC (kolväten) samt NOx (kväveoxider).

 • OBD kontroll – Diagnos skall fungera även med konverteringen.

 • Effekttest - Regelverket tillåter enbart en förhöjd toppeffekt med 5 %.

 • Intyg mot hållbarhet - Konverteraren skall intyga att bilens komponenter tål E85.

 • Insyning av kvalitet och produktion – BSR har genomgått denna kontroll och fått godkännande som konverteringsföretag.

 • Produktionskontroll - För varje typgodkänd sats skall konverteraren genomföra uppföljningstester.   

Stäng
Stäng