Miljö

BSR har ett stort miljöengagemang som är inriktad på en minskad miljöpåverkan såväl avseende produkter som i vår totala verksamhet och vi har erhållit miljödiplomering av Växjö Kommun.

I flera projekt genomför BSR aktiv forskning för konvertering till alternativa bränslen.

BSR:s projekt visar att man genom korrekt utförd trimning och optimering för respektive bränslekvalitet, erhåller högre effekt samtidigt som avgaskraven enligt EU normer kan uppfyllas.

BSR har sedan 1997 påverkat myndigheter för förbättringar i lagstiftningen bl.a. också som remissinstans för "Avgasrening 2000".
Målet är att få till stånd ett certifieringssystem för tillbehör och trimningar vilket också stöds av Trafikutskottet och vår miljöminster.

Vårt arbete har resulterat i en lagstiftning som möjliggör konvertering och certifiering gäller från 1 Juli 2008.

BSR ingår i ett stort EU projekt - BEST (Bioethanol for Sustainable Transport ) - med start i början av 2006. Projektet omfattar en rad olika etanolsatsningar på fordon i flera länder. 
Stäng
Stäng