Karriär

BSR erbjuder professionell trimning till flertalet europeiska bilmodeller, bl.a. med den av BSR utvecklade trimteknologin PPC® Tuning System.

Vi har hög kompetens och erfarenhet inom programmering, motor- och emissionsteknik och har sedan 1991 utfört optimering av styrprogram för bilmotorer. Komplett testutrustning och egenutvecklade program för emulering och optimering gör oss till marknadsledare. Egen produktutveckling, främst till Volvo, Saab, VAG, BMW och Mercedes.

Vi har flera uppdrag från biltillverkare och bilimportörer.

Vårt miljöengagemang är stort, vilket resulterat i att vi miljödiplomerats av Växjö Kommun. Genom aktiv forskning genomför vi projekt för konvertering av fordon till alternativa drivmedel.

BSR har sedan 1997 arbetat aktivt för att genomföra förbättringar i lagstiftningen, bl.a genom sin roll som remissinstans för lagförslaget "Avgasrening 2000", en nationell lagstiftning som möjliggör konvertering av fordon till alternativa drivmedel, vilken blev verklighet från 1 juli 2008. BSR har som enda företag fått konverteringssatser godkända hos svenska myndigheter.

Vill du vara med på vår resa?

Stäng
Stäng