Toyota Prius etanolhybrid


Energibolaget St1 har under hela sommaren åkt på rundresa genom Sverige för att träffa lokala politiker och sondera möjligheter till att förlägga en produktionsanläggning för närproducerade biobränslen i kommunerna. Turnén sker i en experimentbil som endast släpper ut 45g CO2/km med E85, och därmed möter kraven för supermiljöbil med råge.


St1 lobbar för närproducerad etanol
St1 har under ett års tid haft fortlöpande kontakter med rikspolitiker och tjänstemän på departementen i Stockholm för att informera om sina planer att producera etanol för bilar lokalt på olika platser i landet. Etanolturnén är en naturlig förlängning av det arbetet eftersom råvarorna finns ute i landet. Avslutningen på turnén skedde på Gotland under politikerveckan i Almedalen, där bilen väckte stort intresse.

Regeringens mål är att ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Många tror att det blir svårt. St1 tror att det går att uppnå långt tidigare. Ett av budskapen under St1:s politikerkontakter är vikten av att återinföra etanol, i första hand E85, som ett huvudalternativ som miljöbränsle. Det är det enda miljöbränsle som det finns distribution av över hela landet redan nu. Och det kan produceras lokalt av till exempel avfall från livsmedelsindustrin, och tillverkas med fördel på små produktionsanläggningar alldeles i anslutning till livsmedelsproduktionen enligt St1:s patenterade produktionsmetod Etanolix.

Slutprodukten, i det här fallet RE85, är som vanlig drivmedelsetanol. Det som skiljer sig åt från vanlig etanol som säljs till bilisterna i Sverige i dag är produktionsmetoden. RE85 produceras och säljs redan i Finland i dag och är 100 procent etisk, alltså ej att förväxla med etanol som görs på råvaror eller från åkermark som skulle kunnat användas för livsmedelsproduktion.

Toyota Prius blir etanolhybrid
För att demonstrera hur snabba miljövinster man kan åstadkomma med enkla medel och befintlig teknik har St1 tillsammans med BSR låtit bygga en experimentbil, en ombyggd Toyota Prius. Bilen har konverterats till en etanolhybrid som endast kan köras på E85 och som dessutom kan laddas direkt från elnätet. Utöver konverteringen till etanoldrift är etanolhybriden utrustad med lättare fälgar och ekologiska däck. Dessutom har bilen sänkts 30 mm för att reducera luftmotståndet och därmed ge lägre förbrukning.

St1 anger bilens prestanda i form av dess fossila CO2-utsläpp per körd kilometer. Dagens miljöbilsdefinition tillåter ett CO2-utsläpp på maximalt 120 g/km. Toyota Prius har genom sin normala hybridteknik ett lågt utsläpp, 89 g CO2/km. Genom att bygga om bilen så att den körs på St1:s ”vanliga” E85 i stället för bensin har man kunnat reducera utsläppet till låga 45 g CO2/km. Om bilen körs på RE85 kan bilens utsläpp i stället halveras ytterligare till 22 g CO2/km. Genom att jämföra detta med dagens supermiljöbilskrav på max 50 g CO2/km blir potentialen med detta koncept mycket tydlig.

Fakta om bilen
Konvertering till etanoldrift
 • BSR mjukvaruanpassning för drift på E70 - E85
 • Bibehållen motoreffekt
 • Mjukvaruanpassningen kompenserar för etanolens lägre energiinnehåll jämfört med bensin, samt kompenserar för etanolens icke-linjära merförbrukning vid olika körsituationer jämfört med bensin.

  Batteriladdning
 • Intelligent batteriladdningssystem är installerat för ökad livslängd (från Primepower).
 • Temperaturövervakning
 • Man kan ladda bilen hemma och alltid starta på fulladdat batteri. Vid kortare körsträckor, ca 2 km, behöver förbränningsmotorn inte startas.

  Övrig utrustning
 • Fälgar: DOTZ Roadster 7 x 17 tum (från OCL Brorsson) för lägre vikt.
 • 30mm sänkningssats (från H&R) för mindre frontarea ger lägre luftmotstånd och lägre förbrukning.
 • Ekologiska Michelin-däck.

  Utsläppsnivåer
 • Toyota Prius bensin: 89g CO2/km
 • Toyota Prius E85: 45g CO2/km
 • Toyota Prius RE85: 22g CO2/km

  BSR´s miljöengagemang
  BSR har ett starkt miljöengagemang och revolutionerade bilbranschen 1997 genom att konvertera den första bilen till etanoldrift i Sverige. Nu kan vi även lägga till en konvertering av en bensin/elhybrid till etanol/elhybrid - den första i Sverige - på listan av exklusiva projekt. Klicka här för att läsa mer om historien bakom BSR´s mångåriga arbete med etanolkonverteringar och se Sveriges enda typgodkända etanolkonverteringssatser.

 • Stäng
  Stäng